صدایی که به گوش شما می رسد واقعی است

بنیان بنیادی

برای امید و آسودگی

چرا SAY

هم‌راه شویم تا . . .

آرزوها واقعی شوند

با همکاری مددکاران برجسته فهرست دقیقی از نیازهای کودکان – از دارو تا تحصیلات - تهیه کرده‌ایم تا کاربران انتخاب کنند چگونه کمک کنند.

حقوق کودکان دیده شود

با باورداشتن به زیبایی‌های منحصر به فرد هر کودک SAY می‌تواند از حقوق کودکان طبق کنوانسیون یونیسف (UNICEF) دفاع کند.

در مجاورت زندگی باشیم

SAY راه‌هایی را در اختیار مشارکت کنندگان قرار می‌دهد تا بتوانند تاثیر مستقیم کمک‌شان را بر کودک خاص تحت حمایت‌شان ارزیابی کنند. گزارش‌های SAY در قالب آمارهای گنگ نبوده و نتایجی روشن و ملموس است.

حفظ شفافیت مالی

تمام اقلام فراهم شده به دست سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و خریدها با تکنولوژی بلاکچین قابل ردیابی است و در عین حال هویت کودکان حفاظت خواهد شد

کسی که کودکی ما است

هوش مصنوعی SAY این امکان را ایجاد می‌کند تا کاربران کودکانی را به سرپرستی بگیرند که شخصیتی شبیه به خودشان دارند. کودکانی با امیدها و آرزوهایی واقعی که با کمک خانواده‌ (مجازی) می‌توانند کودکی شادمانه‌تری را پشت سر بگذارند.

کودکان واقعی، خانواده‌های مجازی داشته باشند.

با استفاده از SAY کاربران می‌توانند برای کودکان جهان واقعی خانواده‌ای مجازی بسازند، خانواده‌ای بزرگ که بتواند حمایت و مراقبت کافی را برای کودک ایجاد کند.

زندگی کودکان جهان تاثیرگذار باشید

در آواتارهای انحصاری SAY الهام گرفته از زندگی واقعی کودکان است

انتخاب شیوه هم راهی، فقط یک بار کمک کنید یا برای مدت طولانی سرپرست یک یا چند کودک باشید.

یک جامعه دوستی انحصاری ایجاد کنید.

در خانواده های SAY پدر، مادر یا هر نقش دیگری را انتخاب کنید

SAY صدای واقعی کودکان را به گوش شما می رساند

آواتارهای انحصاری SAY الهام گرفته از زندگی واقعی کودکان است

در زندگی کودکان جهان تاثیرگذار باشید

انتخاب شیوه هم راهی، فقط یک بار کمک کنید یا برای مدت طولانی سرپرست یک یا چند کودک باشید.

یک جامعه دوستی انحصاری ایجاد کنید.

در خانواده های SAY پدر، مادر یا هر نقش دیگری را انتخاب کنید

SAY صدای واقعی کودکان را به گوش شما می رساند


همراهی با ما

logo-samandehi