صدایی که به گوش شما می‌رسد واقعی است

بنیان بنیادی

برای امید و آسودگی

SAY Illustration
چرا SAY

هم‌راه شویم تا . . .

آرزوها واقعی شوند آرزوها واقعی شوند

با همکاری مددکاران برجسته فهرست دقیقی از نیازهای کودکان – از دارو تا تحصیلات – تهیه کرده‌ایم تا کاربران انتخاب کنند چگونه کمک کنند.

حقوق کودکان دیده شود حقوق کودکان دیده شود

با باورداشتن به زیبایی‌های منحصر به فرد هر کودک، SAY می‌تواند از حقوق کودکان طبق پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل دفاع کند.

در مجاورت زندگی باشیم در مجاورت زندگی باشیم

با SAY مشارکت کنندگان می‌توانند تاثیر مستقیم کمکشان را بر کودک خاص تحت حمایتشان ارزیابی کنند.

حفظ شفافیت مالی حفظ شفافیت مالی

تمام اقلام فراهم شده به دست سازمان‌های مردم نهاد (NGO) مشخص است و خریدها با تکنولوژی بلاکچین قابل ردیابی است.

کسی که کودکی ما است کسی که کودکی ما است

با هوش مصنوعیSAY کاربران می‌توانند سرپرست کودکانی شبیه به خودشان شوند تا با کمک خانواده (مجازی)، کودکان کودکی شادمانه‌تری پشت‌سر بگذارند.

کودکان واقعی، خانواده‌های مجازی داشته باشند کودکان واقعی، خانواده‌های مجازی داشته باشند

با SAY کاربران می‌توانند برای کودکان جهان واقعی خانواده‌ای مجازی بسازند، خانواده‌ای بزرگ که بتواند حمایت و مراقبت کافی را برای کودک ایجاد کند.

با استفاده از SAY در زندگی کودکان جهان تاثیرگذار باشید.

آواتارهای انحصاری SAY الهام گرفته شده از زندگی واقعی کودکان است.

انتخاب کنید که چگونه می‌خواهید هم‌راه کودکان باشید.

در SAY جامعه دوستی انحصاری خود را به شکلی که دوست دارید ایجاد کنید.

در خانواده‌های SAY پدر، مادر یا هر نقش دیگری را انتخاب کنید.

SAY صدای واقعی کودکان را به گوش شما می رساند.

آواتارهای انحصاری SAY الهام گرفته شده از زندگی واقعی کودکان است.

با استفاده از SAY در زندگی کودکان جهان تاثیرگذار باشید.

انتخاب کنید که چگونه می‌خواهید هم‌راه کودکان باشید.

جامعه دوستی انحصاری خود را در SAY به شکلی که دوست دارید ایجاد کنید.

در خانواده‌های SAY پدر، مادر یا هر نقش دیگری را انتخاب کنید.

SAY صدای واقعی کودکان را به گوش شما می‌رساند.

نگاه دیگران

راه‌کاری برای جهانی دوستانه‌تر

همه باید بدانند

گزارش‌های هفتگی


پرداخت‌ها

نموداری که می‌بینید مجموع مبالغ پرداخت شده توسط خانواده‌ها است که برای خرید کالا یا خدمات کودکان‌شان هزینه شده است.


نیاز‌های کامل شده

نموداری که می‌بینید مجموع نیازهای کامل شده برای کودکانی واقعی در هر هفته است.


پرداخت کاربران

جمع مبالغ پرداخت شده برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز کودکان تحت پوشش


نیاز‌های کودکان

تعداد هفتگی نیاز‌های رفع شده از کودکان

با ما باشید

هم‌راه ما

نام
نام خانوادگی
ایمیل